1. Algemeen

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Isabel NV/SA (“we”, “ons”, “ons”, “onze”), met kantoren aan de Keizerinlaan 13-15, 1000 Brussel (telefoon: +32 2 545 17 11), als verwerkingsverantwoordelijke, de persoonsgegevens verwerkt die we van u verzamelen via de website www.multibanking.eu.

2. Informatie die we verzamelen

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, registreren we uw naam en e-mailadres.

Wanneer u een whitepaper of andere documentatie aanvraagt, registreren we uw e-mail, naam, functie, organisatie en sector, en telefoonnummer.

Wanneer u contact met ons opneemt via onze website, verzamelen we de volgende soorten persoonsgegevens over u:

 1. Identificatiegegevens: uw naam en functie, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel) en IP-adres;
 2. Gegevens met betrekking tot de veiligheid: veiligheidslogs, verbindings- en activiteitenlogs en de user agent van uw webbrowser;
 3. De berichten die u ons stuurt.

Wanneer u zich registreert of informatie vraagt over onze diensten, verzamelen we de volgende soorten persoonsgegevens over u:

 1. Identificatiegegevens: uw naam en functie, adres, telefoonnummer, e-mailadres en informatie over uw bedrijf en het aantal banken waarmee het werkt, en potentiële gebruikers van de diensten;
 2. We verzamelen ook alle e-mails die we met u uitwisselen.

Wanneer u zich registreert voor onze diensten, zullen wij ook informatie verzamelen van de dienst “data.be” om het registratienummer van uw bedrijf te controleren en enkele registratievelden vooraf in te vullen.

Terwijl u onze website bezoekt, verzamelen we de volgende soorten persoonsgegevens over u:

 1. Identificatiegegevens: uw IP-adres;
 2. Gegevens met betrekking tot de veiligheid: veiligheidslogs, verbindings- en activiteitenlogs en de user agent van uw webbrowser;
 3. Wanneer u ons dat toestaat, verzamelen we ook gegevens over uw gebruik van de website, zoals de pagina’s die u hebt geraadpleegd en of u onze website al eerder hebt bezocht.

3. Cookies

We gebruiken cookies op onze websites om uw gebruikerservaring te verbeteren en, indien u daarmee instemt, om u beter te leren kennen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of smartphone wordt gedownload wanneer u een website bezoekt. Het stelt de website in staat om die computer of smartphone te herkennen en informatie op te slaan over uw voorkeuren of eerder uitgevoerde handelingen.

We gebruiken vier soorten cookies op onze websites:

 1. Essentiële cookies: deze cookies zijn nodig om de websites goed te laten functioneren en u de gevraagde diensten te kunnen leveren. U kunt deze cookies blokkeren en verwijderen met behulp van de parameters van uw webbrowser, maar dit kan de goede werking van de websites in het gedrang brengen.
 2. Analysecookies: deze cookies worden gebruikt om het aantal unieke bezoekers van onze websites en het aantal bekeken pagina’s te meten. U kunt deze cookies blokkeren en verwijderen met behulp van de parameters van uw webbrowser.
 3. Advertentiecookies: deze cookies worden alleen geplaatst nadat we uw toestemming hebben ontvangen. We gebruiken ze om u beter te leren kennen en om u reclame aan te bieden die beter aansluit bij uw behoeften en voorkeuren.
 4. Tracking cookies: deze cookies worden alleen geplaatst nadat we uw toestemming hebben ontvangen. We gebruiken ze om u beter te leren kennen en u te herkennen wanneer u onze website herhaaldelijk bezoekt.

De volgende cookies kunnen door onze website worden geplaatst, afhankelijk van de parameters van uw webbrowser en van uw voorafgaande toestemming:

Naam cookie

Type

Doel

Duur van de opslag

_hs_opt_out

Essentieel

Toestemming Hubspot cookie.

13 maanden

_hs_do_not_track

Essentieel

Deze cookie kan worden geplaatst om te voorkomen dat de tracking code informatie naar HubSpot stuurt.

13 maanden

hs_ab_test

Essentieel

Deze cookie wordt gebruikt om dezelfde versie van de webpagina te tonen wanneer verschillende versies van deze pagina worden getest.

Tot het einde van de browsersessie

hs-messages-hide-welcome-message

Essentieel

Deze cookie wordt gebruikt om te voorkomen dat het welkomstbericht opnieuw verschijnt gedurende één dag nadat het werd afgewezen.

1 dag

_ga

Analytisch

Tellen anonieme bezoekers door Google analytics.

2 jaar

_gat

Analytisch

Tellen anonieme bezoekers door Google analytics.

Tot het einde van de browsersessie

_gid

Analytisch

Tellen anonieme bezoekers door Google analytics.

1 dag

hubspotutk

Tracking

Deze cookie wordt gebruikt om de identiteit van een bezoeker bij te houden.

13 maanden

_hssc

Tracking

Deze cookie houdt de sessies bij.

30 minuten

_hssrc

Tracking

Deze cookie wordt gebruikt om terugkerende gebruikers te identificeren zodat we hun sessie opnieuw kunnen starten.

Tot het einde van de browsersessie

_hstc

Tracking

Deze cookie wordt gebruikt om de verschillende bezoeken van een gebruiker bij te houden.

13 maanden

tr [pixel]

Advertentie

Retargeting van informatie voor Facebook.

Tot het einde van de browsersessie

 

4. Verwerkingsdoeleinden

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons of om, op uw verzoek, stappen te ondernemen om een overeenkomst af te sluiten:
  1. Om gebruikers in staat te stellen zich te registreren voor het gebruik van onze diensten;
  2. Om u informatie te verstrekken wanneer u daarom vraagt;
 2. Waar u uw toestemming hebt gegeven, door het accepteren van de cookies op onze website:
  1. Om ons in staat te stellen u promoties en informatie over onze andere producten te sturen;
  2. Om ons in staat te stellen de informatie over het unieke aantal bezoekers, hun sessies en de relevante tijdstempels nauwkeurig op te volgen.
 3. Indien dit nodig is voor onze gerechtvaardigde belangen, zoals hieronder vermeld, mits uw belangen, vrijheden en fundamentele rechten niet zwaarder wegen:
  1. Om de zakelijke relaties van Isabel met u als bestaande of potentiële klant te volgen.
  2. Om de diensten die we leveren te verbeteren door het identificeren van bijvoorbeeld trends, terugkerende problemen, klantengedrag, via uw gebruik van onze diensten.

Voor deze doeleinden hebben we een afweging uitgevoerd, zoals de wet vereist, en hebben we vastgesteld dat, rekening houdend met de beperkte hoeveelheid persoonsgegevens die we verzamelen, de uitgevoerde verwerking en uw redelijke verwachtingen, uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van deze verwerking.

 1. Wanneer we aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het melden van misdrijven of pogingen tot misdrijven of fiscale rapporteringen, moeten voldoen.

5. Onthulling en overdracht van persoonsgegevens

Om onze diensten aan u te kunnen leveren en om aan de bovengenoemde doeleinden tegemoet te komen, moeten we uw persoonsgegevens delen met:

 1. medewerkers van Isabel die toegang hebben op een ‘need-to-know’-basis en onderaannemers die een vertrouwelijkheidsovereenkomst met ons hebben ondertekend.
 2. Externe verwerkers, gevestigd in de Europese Economische Ruimte, die ons alleen op onze instructies helpen bij de verwerking van uw persoonsgegevens en die onderworpen zijn aan de gepaste vertrouwelijkheidsclausules:
  1. Combell, dat instaat voor de hosting van onze website.
  2. Flexmail, dat ons in staat stelt bulkmailings te versturen voor nieuwsbrieven en marketingcampagnes.
 1. Externe verwerkers gevestigd in de Verenigde Staten, die ons alleen op onze instructies helpen bij de verwerking van uw persoonsgegevens en die onderworpen zijn aan de gepaste vertrouwelijkheidsclausules:
  1. Google Analytics, dat ons eenvoudige statistieken over het aantal unieke bezoekers op onze website bezorgt.
  2. Hubspot, onze marketingautomatiseringssoftware.

Deze externe verwerkers maken allemaal deel uit van het Privacy Shield, een mechanisme om aan de vereisten inzake gegevensbescherming te voldoen bij de overdracht van persoonsgegevens van de Europese Unie naar de Verenigde Staten.

 1. Overheidsinstellingen of regelgevende instanties in overeenstemming met onze rapporteringsverplichtingen.

6. Beveiliging en bewaring van gegevens

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

We nemen alle redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit omvat het ontwikkelen van processen en procedures om ongeoorloofde toegang tot of onthulling van uw persoonsgegevens tot een minimum te beperken. We zorgen ervoor dat de derden met wie we uw persoonsgegevens delen eveneens over adequate veiligheidsmaatregelen beschikken.

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de in sectie 4 (Verwerkingsdoeleinden) omschreven doeleinden te bereiken, met de onderstaande maximale bewaringstermijnen:

 1. De gegevens die worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt via onze website worden gedurende 10 jaar bewaard, indien vereist door de Belgische antiwitwaswetgeving (AML).
 2. De gegevens die worden verzameld wanneer u diensten van ons aankoopt, worden gedurende 10 jaar na het einde van het contract bewaard, zoals vereist door de Belgische wetgeving.
 3. Gegevens die worden verzameld wanneer u informatie over onze diensten aanvraagt, worden 3 jaar bewaard of tot u ons verzoekt om uw gegevens te verwijderen.
 4. Gegevens die voor marketingdoeleinden worden verzameld, worden bewaard zolang we uw toestemming hebben.
 5. Technische logs worden maximaal 60 dagen bewaard.

7. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Er worden geen geautomatiseerde beslissingen over u genomen in het kader van de in deze verklaring beschreven verwerking.

Er wordt een profiel van uw gedrag bij het gebruik van onze website aangemaakt als u onze advertentie- en tracking cookies op uw computer aanvaardt.

8. Uw rechten

U hebt het recht ons een kopie van uw persoonsgegevens te vragen, om de verwerking van uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of te beperken (actieve verwerking stop te zetten) en om de persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd in een gestructureerd, machineleesbaar formaat te verkrijgen. Bovendien kunt u in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (in het bijzonder wanneer we uw persoonsgegevens niet hoeven te verwerken om aan een contractuele of andere wettelijke verplichting te voldoen).

Indien we uw toestemming hebben gevraagd, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken; dit heeft echter geen invloed op de verwerking die al vóór de intrekking heeft plaatsgevonden. U kunt uw toestemming intrekken door de aan ons domein gekoppelde cookies te verwijderen.

U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in de sectie “Contact” hieronder.

Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld als het voldoen aan uw verzoek persoonsgegevens van een andere persoon zou onthullen, of als u ons vraagt informatie te verwijderen die we wettelijk verplicht zijn te bewaren of waarvan de bewaring gebaseerd is op een dwingend gerechtvaardigd belang.

Als er kwesties zijn die niet werden opgelost, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

9. Contact

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of contact met ons wil opnemen om welke reden ook in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming bij Isabel NV/SA, door een e-mail te sturen naar privacy@isabelgroup.eu, of door een gedateerd en ondertekend verzoek te sturen naar Isabel NV, Keizerinlaan, 13-15, 1000 Brussel, België.

10. Updates van deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen, maar zullen dit in elk geval doen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. We zullen u, indien mogelijk, per e-mail op de hoogte brengen van eventuele belangrijke wijzigingen in deze verklaring.

Deze verklaring werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 29/01/2019.