PSD2 is veeleer een evolutie, dan een revolutie, zo bleek uit mijn vorige blog: ‘PSD2 voor corporates: revolutie of evolutie?‘, toch zeker voor Belgische bedrijven. PSD2 schept de juiste omstandigheden om nieuwe betaaldiensten op de markt te brengen die het financieel beheer van uw bedrijf op een veiliger manier eenvoudiger maken.

Dit is een gastblog geschreven door Rik Coeckelbergs.

Nieuwe multibancaire platformen zullen hun diensten aanbieden en bestaande platformen kunnen hun diensten verder verbeteren. Deze laatsten hebben de juiste basis om een zo volledig mogelijk overzicht te krijgen van de financiële situatie van de klant. Bestaande platformen kunnen naast bilaterale akkoorden met financiële instellingen in de toekomst via PSD2 ook verder bouwen op het uniforme gebruiksgemak waarvoor ze vandaag bekend zijn.

 

Welkom in de data-economie

PSD2 verplicht banken om hun systemen open te stellen, zonder dat daar noodzakelijk nieuwe omzetstromen uit vloeien. Met andere woorden: de enge interpretatie van PSD2 leidt voor banken enkel tot kosten, zonder enige compensatie in opbrengsten. Dat heeft veel banken, consultants en softwareproviders aan het denken gezet over hoe ze van deze wetgeving een opportuniteit kunnen maken.

Financiële dienstverleners worden verplicht om mondjesmaat de wereld van API’s te verkennen. Wat betekent het voor bedrijven dat banken verplicht worden hun rekeningdetails via API’s te delen?

Voor specifieke sectoren werd al snel nagedacht over nieuwe services. Denk bijvoorbeeld aan de huurmarkt, waar instellingen op creatieve manieren kunnen helpen om betalingen van huurders mee op te volgen. Bij kleinhandel die ook inzet op extra omzet via het aanbieden van kredieten zal de analyse van kredietwaardigheid op een andere manier kunnen uitgevoerd worden wanneer bedrijven toegang krijgen tot rekeninggegevens van consumenten. Services met leeftijd beperkingen (denk aan online alcohol shops, of online casino’s) kunnen via de connectie met banken betere garanties krijgen dat de klant de juiste leeftijd heeft bijvoorbeeld.

Nieuwe en bestaande spelers zullen met vernieuwende oplossingen komen die hun professionele klanten beter kunnen helpen in cashflow management of bijvoorbeeld boekhoudadministratie.

 

Wat PSD2 betekent voor u als bedrijf naar opvolging van rekeningen bij verschillende banken?

PSD2 schept kansen voor alle bedrijven die rekeningen beheren bij verschillende banken. Vanaf dan is er een vrijer en vooral een meer gestructureerd verkeer van data mogelijk, over de landsgrenzen heen. Zuivere, uniforme data van rekeninggegevens is voor bedrijven essentieel als ze op een efficiënte manier willen boekhouden. Banken worden verplicht om minimum 4 maal per dag een update te bezorgen van rekeninginformatie.

PSD2 is dan wel een mijlpaal voor meer openheid van banken wat betreft rapportering, professionele gebruikers kunnen vandaag mogelijks nog steeds botsen op een aantal beperkingen:

  • Wanneer het gaat om het doorsturen van rekeninginformatie (Account Information Services), legt PSD2 een beperkte dataset op die vooral naar reconciliatie in de boekhouding voor de professionele gebruiker weleens ontoereikend zou kunnen zijn. Andere formaten als Swift of Coda leveren veel rijkere info die in de ondernemingswereld belangrijk kan zijn bij de bedrijfsvoering of in het kader van Compliance.
  • Voor betalingen vanuit verschillende rekeningen dient men per bank te ondertekenen met de bankeigen ondertekeningstool. Er is tot op vandaag geen sprake van een enkelvoudige ondertekening voor alle banken samen. Ook het beheer van complexe goedkeuringstrajecten van betalingen is niet voorzien onder PSD2.
  • Om de 90 dagen moet u als bedrijf opnieuw toestemming verlenen om toegang te geven tot al uw bankrekeningen. Geen leuk vooruitzicht voor bedrijven met verschillende – soms tientallen – rekeningen.

Platformen die er in slagen om akkoorden te vinden met financiële instellingen om via API’s de verplichtingen van PSD2 te overstijgen, zetten zich in een unieke positie om koploper te blijven in het Open Banking tijdperk.  De echte meerwaarde volgt immers pas vanaf men real-time informatie kan ontvangen met de rijkdom van gestructureerde rekeninginformatie als camt, CODA of SWIFT berichten, en dit bij elke nieuwe beweging op rekening in plaats van slechts 4 keer per dag.

Systemen als Isabel 6 zijn perfect geplaatst om hierin een voortrekkersrol te spelen en bovenstaande ‘PSD2 beperkingen’ op te vangen. Het is dan aan bedrijven om zich op zo’n manier te organiseren dat zij optimaal kunnen profiteren van een real-time rapportering.

 

Finance as a Business Partner in het Open Banking tijdperk

Met PSD2 wordt er een basis gelegd om op verder te bouwen. Vergelijk het met treinverkeer: de sporen voor de stoomtrein kunnen nu gebruikt worden voor een elektrische trein. Zie PSD2 als de elektrische trein waarvoor nu boven de sporen nieuwe elektrische leidingen voorzien worden. In de toekomst kunnen die ook gebruikt worden voor een hogesnelheidstrein.

Betrouwbare data zijn de sleutel tot een performante data-analyse. De garantie van betrouwbare en gestructureerde data op een Europees niveau schept enorme kansen voor bedrijven. Als dit alles ook nog eens real-time kan gebeuren, dan hebt u als bedrijf alle sleutels in handen voor een nog kortere opvolging van uw financiële situatie.

Plots wordt het ook voor kleinere bedrijven mogelijk om te investeren in automatisering van uw reconciliatie en rapportering. Systemen kunnen zelf rapporteren wanneer het nodig is, met veel accuratere data. Er hoeft minder energie verloren te gaan aan controlling omdat de rapporteringen betrouwbaarder zijn.

De tijd die op die manier gewonnen wordt, kan vervolgens gebruikt worden voor echte waarde-creatie binnen het bedrijf. In combinatie met nieuwe technologieën als artificiële intelligentie en machine learning zal het mogelijk zijn om te evolueren naar  Finance as a Business partner.

Door de vertaalslag van controlling naar adviesverlening zal het eenvoudiger worden in dialoog te gaan met de verschillende departementen. Uw Finance afdeling kan op die manier op een proactieve manier in gesprek gaan met de aankoop- en verkoopafdeling om samen te kijken hoe tot een optimaal evenwicht kan gewerkt worden, met onmiddellijke impact op het bedrijfsresultaat.

Kasstroomanalyse kan vanaf nu overgelaten worden aan computers, die veel objectievere voorspellingen garanderen. Gerichte data mining kan ingeval van onverwachte resultaten sneller zaken ophelderen. Uw financieel departement kan betere antwoorden formuleren op vragen zoals wanneer er liquiditeitsoverschotten kunnen worden verwacht of op welk moment eventueel factoring of een andere kredietvorm de juiste keuze om te kunnen blijven voldoen aan uw betaalverplichtingen. Hoe kan cash management in de toekomst meer kostenefficiënt georganiseerd worden?

Dat zijn allemaal vragen waar met de juiste inzichten ook correctere antwoorden op kunnen volgen.

 

Conclusie

Finance management draait om risicobeheersing. Uniforme data, bij voorkeur in real-time en in een sterk beveiligde omgeving, kunnen een wereld van verschil maken in het financieel beheer van uw bedrijf. Een betrouwbaar platform dat hoog inzet op beveiliging van zijn omgeving zal hierin essentieel zijn. Enkel wanneer uw partner voldoende garanties heeft dat data niet vervuild zijn, kan er ingezet worden op minder controlling en meer waarde-creatie.

Tenslotte: evalueer grondig de mogelijkheden, maar ook de beperkingen van PSD2: het kan best zijn dat u vandaag al gebruik maakt van een niet-PSD2 API die rijkere en voor uw organisatie onontbeerlijke informatie biedt die PSD2 niet biedt.

Rik Coeckelbergs
The Banking Scene

Rik Coeckelbergs is de oprichter van The Banking Scene, een set op sociale mediakanalen en een jaarlijkse conferentie in Luxemburg en België. Hij is gepassioneerd door bankieren en betaling, het conceptualiseren van ideeën en het bevorderen van duurzame bedrijfsmodellen.

Voorheen was hij Payments and Management Consultant bij Clear2Pay (nu FIS), Business Controller bij Colruyt en Senior Product Manager Daily Banking bij bpost bank. In 2009 richtte hij een Linkedin community “Innovation In Payments” op die vandaag wereldwijd meer dan 24.000 actieve leden telt. Dankzij deze unieke mix van jarenlange ervaring in financiën, strategie en marketing binnen de financiële dienstverlening en retail heeft Rik een holistische kijk op de huidige uitdagende financiële dienstenmarkt. Tegelijkertijd heeft hij de praktische aanpak die toelaat om kritische uitdagingen aan te pakken en dilemma’s in de juiste context te plaatsen.