Zowel grote als kleine bedrijven worden er regelmatig mee geconfronteerd: factuurfraude. Sinds de sensibiliseringscampagne van Febelfin vorig jaar is het aantal gevallen gedaald, maar uitgeroeid is het fenomeen nog steeds niet. Wat kan u doen om te voorkomen dat u per ongeluk een valse factuur betaalt?

Wat is factuurfraude?

Bij factuurfraude bemachtigen oplichters een aan uw bedrijf gerichte factuur, waar ze vervolgens mee sjoemelen. De fraudeurs onderscheppen het document, veranderen het rekeningnummer en brengen de vervalste factuur dan terug in omloop. Het resultaat: u betaalt het verschuldigde bedrag, maar het komt nooit bij uw leverancier terecht. Vaak komt het bedrog pas uit wanneer de oorspronkelijke begunstigde een aanmaning stuurt, maar dan is het meestal al te laat om het gestorte bedrag nog te recupereren.

Factuurfraude komt het vaakst voor bij papieren documenten. Dan gebruiken de oplichters simpelweg een oude versie om een vervalste factuur te fabriceren. De ideale manier om uw bedrijf hiertegen te beveiligen, is dus overschakelen op elektronische facturatie.

Belgische fraudecijfers 2018 volgens het centraal meldpunt voor misleiding, bedrog, fraude en oplichting

  • Fraude bij online kopen en verkopen – 5.573 meldingen
  • Spookfacturen of aanmaning tot betaling voor onbestaande goederen of diensten – 1.252 meldingen

Hoe factuurfraude vermijden?

Download ons gratis security e-book
e-book: Hoe fraude in betalingsverkeer vermijden

De vaakst gebruikte methodes 

De aanpak van oplichters bij factuurfraude is grotendeels hetzelfde als bij CEO-fraude. De manieren die we het vaakst zien terugkeren, zijn:

  • Social engineering: you are the weakest link

Met social engineering richt de oplichter zich op de zwakste schakel van uw beveiliging: de mens. De fraudeur doet zich voor als iemand anders, bijvoorbeeld een hooggeplaatst figuur binnen uw bedrijf, en overtuigt de persoon tot wie hij zich richt om de vervalste factuur snel te betalen.

  • Spray and pray: zo breed mogelijk zaaien

De oplichtersbende onderschept een groot aantal facturen, vervalst die met hun eigen rekeningnummer en stuurt ze vervolgens massaal uit. Meestal is het hier de bedoeling om een groot aantal doelwitten een kleinere som geld te laten overschrijven. De fraudeurs rekenen erop dat bedrijven bij lagere bedragen het rekeningnummer niet zullen controleren.

  • Targeted attacks: recht op het doel af

Targeted attacks zijn goedgeorganiseerde, gerichte aanvallen waar heel wat voorbereiding aan vooraf gaat. Meestal vist de fraudeur hier ook naar grotere bedragen en probeert hij of zij zo veel mogelijk informatie te achterhalen via sociale media en neptelefoontjes of e-mails. Zodra ze hun valse factuur verstuurd hebben, zullen de oplichters die vaak kracht bijzetten door dwingende telefoontjes of mails.

Wat kunt u doen tegen valse facturen?

Zoals eerder aangehaald: de beste verdediging tegen factuurfraude is elektronische facturatie. Gebruikt u toch de papieren variant, dan is het rekeningnummer van de begunstigde controleren de meest efficiënte manier om u te wapenen tegen valse facturen. Zeker wanneer het om grote bedragen gaat en het rekeningnummer geen belletje doet rinkelen, is zo’n extra check allesbehalve overbodig!

Laat u ook nooit opjagen om een betaling te doen: er is altijd tijd genoeg voor een snel telefoontje om de echtheid van de factuur te verifiëren.

Gaat u het rekeningnummer na, gebruik dan nooit de contactgegevens op de – mogelijk – valse factuur, maar bel het telefoonnummer uit uw CRM. Wijkt dat nummer af van de informatie op de factuur, dan kan dat al een eerste alarmbel laten rinkelen.

Vergeet uw gratis e-book niet!

Nuttige preventie-tips en eenvoudig toepasbare maatregelen om fraudeurs tegen te houden.

Download e-book
e-book: Hoe fraude in betalingsverkeer vermijden

Op een veilige, snelle en overzichtelijke manier uw betalingen regelen? Dat kan via Isabel 6, het multibancaire platform voor al uw bankzaken.