Hoe de brexit gaat verlopen, blijft nog even koffiedik kijken. Voor het betalingsverkeer heeft de European Payment Council (EPC), de instantie die bepaalt welke landen tot de Single Euro Payments Aerea (SEPA) zone horen, alvast tijdelijk de onzekerheid weggenomen. Tot nader order blijft uw betalingsverkeer van en naar het VK dus gevrijwaard.

De beslissing van de EPC: uitstel van executie

Begin maart besliste de EPC dat het VK ook na 12 april 2019 voorlopig deel blijft uitmaken van de SEPA-zone, zelfs bij een no-deal scenario. Wel gaat er op die datum een transitieperiode van start, waarin het VK en de EU op zoek moeten naar een permanentere oplossing. De gevolgen voor uw betalingsverkeer blijven in eerste instantie dus beperkt.

Voor 31 december 2020 moet er een gedetailleerd akkoord op tafel liggen. Wat daarna komt? Dat hangt af van de bereikte overeenkomst. Is het een zachte brexit, dan blijft Groot-Brittannië wellicht binnen de SEPA-zone. Wordt het een harde brexit? Dan zijn er voor het betalingsverkeer twee mogelijkheden:

Groot-Brittannië blijft in de SEPA-zone

Slaagt Groot-Brittannië er ondanks een harde brexit in om een vrije handelsovereenkomst af te sluiten met de EU, dan kunnen ze hun positie in de SEPA-zone waarschijnlijk behouden. Op basis van het wettelijk kader van die overeenkomst zal de EPC dan bepalen of Groot-Brittannië nog steeds aan de nodige criteria voldoet.

Groot-Brittannië stapt uit de SEPA-zone

Komt er een harde brexit zonder overeenkomst tussen Groot-Brittannië en de EU, dan zullen de Britten een nieuwe aanvraag moeten indienen om in aanmerking te komen als SEPA-land. In dat geval zullen ze het volledige evaluatieproces van begin tot einde opnieuw moeten doorlopen.

In de tussentijd behoren ze niet tot de SEPA-zone en komen er dus extra kosten kijken bij betalingen van en naar Britse bedrijven of particulieren. Bovendien moet u er dan ook voor zorgen dat u over de juiste gegevens beschikt om uw betalingen te kunnen uitvoeren. We lijstten eerder al vijf handige tips op om je daarop voor te bereiden.

Het ideale platform om al uw lokale en internationale betalingen snel en eenvoudig op te volgen? Da’s Isabel 6

Maak nu uw account aan en krijg uw betalingsverkeer volledig onder controle.