Interview met Rudi Van Boven, CFO Securitas België en Luxemburg.

De voorbije jaren maakte de Zweedse beveiligingsgroep Securitas een ware transformatie door. Vier aparte onafhankelijk opererende businessunits werden in België één centraal aangestuurde organisatie met de klant als spil. Ook binnen finance zorgde dit voor een omwenteling, maar volgens CFO Rudi Van Boven is het de enige manier om als financieel team relevant te blijven.

Deze blog maakt deel uit van het ‘Finance voorbij de cijfers’ Trendrapport.

 

Rudi Van Boven, CFO Securitas België en Luxemburg: “Voor elke veiligheidsoplossing proberen we een end-to-end-proces uit te tekenen, vanaf de aankoop tot en met de implementatie. Hierbij is er scherpe aandacht voor digitale transformatie, operationele excellentie en synergiën tussen mens en technologie.” De nieuwe organisatie zorgt ervoor dat het traditionele silodenken stilaan plaatsruimt voor een transversale aanpak en samenwerking over alle niveaus heen. Rudi Van Boven: “Vroeger werkten onze financiële experts binnen één specifieke businessunit en hadden ze allemaal ongeveer hetzelfde takenpakket. Vandaag werken we met expertrollen. Binnen de waardeketen bakenen we thema’s af die telkens door één persoon worden opgevolgd.”

 

Wendbaar en proactief

Rudi Van Boven, Securitas

“Een van onze nieuwe controllers komt uit één van onze businesstakken. Het is de enige manier om echt dicht aan te leunen bij onze operations en ons wendbaar en proactief op te stellen.”

Dit brengt een nood aan nieuwe skills met zich mee in de teams, dus ook binnen finance. Rudi Van Boven: “Een van onze nieuwe controllers, bijvoorbeeld, komt uit één van onze businesstakken. Hij kent er alle interne processen en de belangrijke hefbomen die leiden tot optimalisatie op zijn duimpje, maar een financiële specialist is hij niet. Daarom trainen we hem nu in financiële rapportering. Dit lijkt wel de omgekeerde wereld, maar het is de enige manier om echt dicht aan te leunen bij onze operations en ons wendbaar en proactief op te stellen.”

“Naar onze bankier stappen we met vragen over onder meer projectfinancieringen, bankwaarborgen in binnen- of buitenland en risicobeheersing”, vervolgt de CFO. “Met andere woorden: de toegevoegde waarde van onze financiële partners ligt niet enkel in het snel verwerken van transacties, maar ook in gericht advies, maatwerk en meedenken rond optimalisaties in lijn met de gekozen strategie. Ook betalingssnelheid is natuurlijk cruciaal om onze geldstromen op dagbasis te optimaliseren, zowel voor Securitas België als voor de Securitas groep. Als extra service voor onze klanten onderzoeken we dan weer hoe we fintechtoepassingen kunnen inzetten om veilig en comfortabel te betalen. Voor bepaalde klantengroepen kan hiervoor ook een smartphoneapp worden gebruikt.”

 

Slim navigeren

Rudi Van Boven, Securitas

“De ambitie is om data-input en -analyse te robotiseren en er vervolgens zelflerende algoritmes op los te laten.”

Binnen de verschillende end-to-end-processen zit een schat aan sales-, operationele, financiële en andere data verborgen. Zaak is om al die gegevens uit verschillende databanken met elkaar in verband te brengen en er inzichten uit te puren. Vandaag gebeurt dit deels automatisch, deels manueel. Maar de ambitie is om data-input en -analyse te robotiseren en er vervolgens zelflerende algoritmes op los te laten. Rudi Van Boven: “Ook op het terrein wordt dit reeds toegepast. Onze agenten hebben een app waarmee ze elk zogeheten event of incident kunnen registreren. Daarnaast worden heel veel data en info automatisch geregistreerd, bijvoorbeeld via inkomende oproepen in onze meldkamer. Verder worden technologische security-oplossingen steeds belangrijker, zoals slimme camera’s. Door al die data voorspellend in te zetten, kunnen we onze klanten heel wat toegevoegde waarde bieden.”

Maar ook intern biedt slim datamanagement tal van nieuwe opportuniteiten. Rudi Van Boven: “Het wordt stukken makkelijker om over een langere periode aan financiële forecasting te doen en onze koers gericht bij te sturen. Elke operationele beslissing, hoe klein ook, heeft immers een financiële impact.”

Download het trendrapport ‘Finance voorbij de cijfers’.

Isabel 6 sprak met nog 7 andere top-CFO’s. Benieuwd hoe zij hun vakgebied zien evolueren, en hoe ze tegenover de toekomst staan? Hun vaststellingen en toekomstvisie bundelden we in vijf overkoepelende trends.

Download het trendrapport
Rudi Van Boven, Securitas

Rudi Van Boven
Securitas België-Luxemburg

Over Rudi Van Boven

Rudi Van Boven is een Operational en Financial Executive met ervaring in alle aspecten van accounting, rapportage, audit en financieel management. Zijn specialisaties: changemanagement, procesoptimalisaties, organisatorisch ontwerp, businesspartnering en M&A.

Logo-Securitas

Bedrijfs ID 

  • Bedrijf: Securitas België-Luxemburg
  • Activiteiten: security
  • Aantal medewerkers (vte) in België: 7250
  • Aantal medewerkers in finance: 41
  • Website: www.securitas.be