Interview met Nicolas Callebaut, CFO Gefco.

Gefco Benelux uit Gellingen is gespecialiseerd in transport van voertuigen en maakt deel uit van de gelijknamige mondiale groep. Nicolas Callebaut is al enkele jaren financieel directeur van de Benelux-regio. Binnen het financedomein van internationale bedrijven in het algemeen en Gefco in het bijzonder spot hij enerzijds een trend van schaalvergroting en doorgedreven specialisatie anderzijds.

Deze blog maakt deel uit van het ‘Finance voorbij de cijfers’ Trendrapport.

 

Nicolas Callebaut: “Internationale bedrijven roepen steeds vaker zogeheten ‘shared service centers’ in het leven. Die nemen taken uit handen van de financiële diensten in de verschillende landen of regio’s. Bij Gefco, bijvoorbeeld, gebeurt onze volledige krediet- en betalingsopvolging door een SSC-team in Portugal.”

Die centralisering wordt mede mogelijk gemaakt door verregaande automatisatie. Nicolas Callebaut: “Slimme software scant en digitaliseert al onze operationale facturen, boekt ze in en matcht ze met de bijbehorende verkoopdossiers. De niet-operationele facturen zullen snel volgen, want daarvoor loopt nu een pilootproject in ons land.”

 

Steeds verder specialiseren

Nicolas Callebaut, Gefco

“De regionale financiële afdelingen moeten zich razendsnel specialiseren in een aantal landspecifieke materies.”

Bijgevolg komen alleen nog lastige kwesties op het bureau van de financemedewerker terecht. Nicolas Callebaut: “De regionale financiële afdelingen moeten zich razendsnel specialiseren in een aantal landspecifieke materies: btw, belastingen, fiscaliteit … Ofwel trainen ze hun eigen financemedewerkers, ofwel outsourcen ze bepaalde expertises aan externe financiële consultancybedrijven.

Naast de traditionele jaarafsluitingen en budgetteringsrondes wordt er van de CFO vooral strategische begeleiding verwacht. Je lokale directie moet immers nauwgezet kunnen opvolgen of de business op koers blijft om de targets te halen. Blijkt dat niet langer het geval, dan moet je suggesties aanreiken om bij te sturen.”

 

Inzicht in financiële culturen

Nicolas Callebaut, Gefco

“Je zal inzicht moeten hebben in de financiële culturen van de verschillende markten. Een cruciale soft skill voor de CFO van de toekomst.”

“Lang verhaal kort: als CFO sta je niet langer aan het hoofd van een groot team. Bovendien heeft de schaalvergroting zijn eindpunt nog niet bereikt, volgens mij. Ik zie een toekomstscenario waarbij CFO’s een hele landenportefeuille toebedeeld krijgen. Want hoe strategischer je werkt, hoe meer dat overkoepelend kan. Een boeiende evolutie, maar een die nieuwe vaardigheden vergt. Zo zal je inzicht moeten hebben in de financiële culturen van de verschillende markten en er begrip voor opbrengen tijdens onderhandelingen. Een cruciale soft skill dus voor de CFO van de toekomst.”

Trouwens, niet alleen de CFO moet zich schrap zetten voor de toekomst. Dezelfde zoektocht naar een nieuwe identiteit is aan de gang bij de financiële instellingen. Nicolas Callebaut: “Vroeger zat ik regelmatig rond de tafel met onze bankier, door digitalisering van veel processen is dat niet langer aan de orde. Voor mij zit de sleutel voor succes ook voor de banken in gespecialiseerde dienstverlening, zeker in een b2b-context. Zo kunnen ze hun klanten ondersteunen bij moeilijke vraagstukken. En proactief en gericht de juiste expertise aanreiken. Want dat we elkaar blijven nodig hebben, is een feit.”

Download het trendrapport ‘Finance voorbij de cijfers’.

Isabel 6 sprak met nog 7 andere top-CFO’s. Benieuwd hoe zij hun vakgebied zien evolueren, en hoe ze tegenover de toekomst staan? Hun vaststellingen en toekomstvisie bundelden we in vijf overkoepelende trends.

Download het trendrapport
Nicolas Callebaut, Gefco

Nicolas Callebaut
Gefco

Over Nicolas Callebaut

Als no-nonsense financieel manager met veel operationele ervaring biedt Nicolas Callebaut doorgedreven ondersteuning aan het managementteam. Zijn taak bestaat er onder meer in om complexe financiële begrippen en concepten toe te lichten en te vertalen voor niet-ingewijden.

Gefco

Bedrijfs ID 

  • Bedrijf: Gefco Benelux
  • Activiteiten: Logistiek – voertuigen en goederen
  • Aantal medewerkers (vte) in België: 433
  • Aantal medewerkers in finance: 12,1
  • Website: benelux.gefco.net