Op 31 oktober 2019 is het zover: dan stapt Groot-Brittannië misschien uit de Europese Unie. Hoe dat exact zal gebeuren en wat de precieze impact zal zijn, blijft voorlopig onduidelijk. Toch lijsten wij graag al enkele handige tips op waarmee u zich kunt voorbereiden.

Met dit advies bent u zelfs op het slechtste scenario voorbereid: een harde brexit waarbij Groot-Brittannië niet langer kan genieten van het eengemaakt betalingsverkeer in de SEPA-zone. Natuurlijk is het ook mogelijk dat het allemaal zo’n vaart niet loopt.

1. Denk aan de BIC-code

Valt Groot-Brittannië niet langer binnen de SEPA-regeling, de eengemaakte betalingszone voor Europese landen en nauwe aanverwanten, dan worden transacties tussen Europese en Britse bedrijven voortaan normale internationale betalingen. Dat betekent dat identificatie, bij voorkeur via BIC-code, verplicht is. Beschikt u enkel over het rekeningnummer van uw Britse begunstigde – of vice versa – dan kunt u dus niet langer betalen.

Hoe u zich dan kunt voorbereiden? Simpel: contacteer nu al uw Britse leveranciers en vraag hun BIC-codes op. En wilt u graag ook uw uitgaande facturen op tijd betaald zien, vergeet dan niet uw eigen BIC-code te bezorgen aan uw overzeese klanten.

2. Bepaal wie de bankkosten draagt

Een harde brexit brengt heel wat extra kosten met zich mee, ook in de bankwereld. Vallen betalingen van en naar het Verenigd Koninkrijk niet meer onder de SEPA-regeling, dat worden zowel de begunstigde als de betaler transactiekosten aangerekend. Die verdeling is niet 50/50, maar gebeurt per bank: elk betaalt de kosten die door zijn eigen bank worden aangerekend.

Wilt u daar niet voor opdraaien, dan kunt u die uiteraard mee opnemen in uw factuur – als uw zakenpartner daar natuurlijk mee akkoord gaat. Of, iets klantvriendelijker: de stok in twee doen.

3. Overloop uw doorlopende opdrachten

Afhankelijk van hoe Groot-Brittannië zich afscheurt van de Europese Unie, neemt u ook best uw doorlopende opdrachten eens onder de loep. Betalingen van en naar het Verenigd Koninkrijk zullen immers mogelijk problemen ondervinden omwille van ontbrekende gegevens. Vraag zaken zoals BIC-codes, rekeningnummers, de exacte bedrijfsnaam en het juiste adres dus tijdig op bij uw begunstigde of leverancier.

4. Doe het nodige voor uw domiciliëring

Betalingen via domiciliëring zijn een categorie op zich. Binnen de SEPA-zone kunt u immers probleemloos via domiciliëring betalen over landsgrenzen heen. Behoort het land van uw begunstigde niet tot de SEPA-zone, dan zijn dat soort betalingen wettelijk niet toegestaan.

Valt het Verenigd Koninkrijk na de brexit uit de SEPA-zone, dan moet u dus uw betalingsflow aanpassen, bijvoorbeeld door op de ouderwetse manier te factureren.

5. Maak heldere afspraken

Een algemene tip om mee af te sluiten: maak duidelijke overeenkomsten met uw zakenpartners en zet die ook op papier. Zo vermijdt u onaangename discussies achteraf. Want een waterdicht contract is nog steeds de beste garantie om ook na de brexit het hoofd boven water te houden.

Wilt u graag snel en gemakkelijk overzicht hebben op al uw betalingen, nationaal en internationaal?

Probeer dan Isabel 6, het multibancaire platform waarmee je eenvoudig al je bankzaken regelt.